doplnit

doplnit

BOZP

  • E-learning BOZP
  • Hygiena práce
  • Koordinátor BOZP na stavbách
  • OHSAS 18001 & ISO certifikace
  • E-learning požární ochrany
  • Revize hasicích přístrojů
  • Revize elektro
  • Protipožární ucpávky
   
   
   
Společnost REpoint mark s.r.o. divize REpoint safety, nabízí komplexní služby, vybavení osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OOPP).  Součástí služby jsou audity a optimalizace používaných OOPP. Zajišťujeme: audity používaných OOPP poradenství ... Více